HIV - Pojmovnik

A (2) | C (2) | D (1) | E (1) | H (3) | I (1) | L (1) | O (1) | P (2) | S (1) | T (1) | V (2) | W (1)

HIV BOLEST

HIV bolest je kronični progresivni proces koji počinje ulaskom virusa humane imunodeficijencije (HIV) u organizam pa tijekom vremena (u odraslih prosječno 10 godina) dolazi do postupnog i neumoljivog uništavanja imunološkog sustava. Domaćin tijekom infekcije postaje sve ranjiviji, a na kraju umire zbog komplikacija oportunističkih infekcija i malignoma. Prema kliničkoj klasifikaciji, HIV bolest obuhvaća: akutnu infekciju HIV-om, asimptomatsku, ranu simptomatsku, uznapredovanu i kasnu fazu HIV bolesti.
Infekcija HIV-om nastaje ulaskom virusa u organizam. Osoba zaražena HIV-om osjeća se do razvoja AIDS-a dobro, ne primjećuje nikakve promjene zdravlja i nema nikakve specifične izvanjske znakove infekcije. Jedini način utvrđivanja infekcije u toj fazi jest testiranje na HIV.

HIV

HIV je virus humane imunodeficijencije, retrovirus koji uzrokuje AIDS. HIV je skraćenica engleskog naziva “Human Immunodeficiency Virus”. H “Human” znači “ljudski” jer uzrokuje bolest nakon ulaska u ljudski organizam; I “Immunodeficiency” znači “imunodeficijencija” jer virus uzrokuje deficijenciju imunog sustava, tj. slabost i nesposobnost obrambenog sustava organizma koji se bori protiv različitih bolesti; V “Virus”: uzročnik bolesti je virus, mikroorganizam kojemu je glavna karakteristika nemogućnost samostalnog razmnožavanja te stoga za razmnožavanje iskorištava materijal i energiju stanice koju napada.

HAART

HAART je vrlo djelotvorno antiretrovirusno liječenje (engl. “Highly Active Antiretroviral Treatment”). To je kombinacija triju ili više lijekova kojima je cilj dugoročno spriječiti umnožavanje HIV-a i omogućiti oporavak imunološkog sustava.