HIV - Pojmovnik

A (2) | C (2) | D (1) | E (1) | H (3) | I (1) | L (1) | O (1) | P (2) | S (1) | T (1) | V (2) | W (1)

PROGRAMI SMANJENJA ŠTETE

Princip rada unutar programa smanjenja štete najbolje bi se mogao definirati itvrdnjom: “Ako korisnik droge nije sposoban ili voljan odreći se ovisnosti, treba mu pomoći da bi smanjio štetu koju nanosi sebi i drugima”. Kada se govori o smanjenju štete kao posljedice bolesti ovisnosti i rizičnog načina života intravenskih korisnika droge, ponajprije se misli na sprječavanje širenja zaraznih, krvlju prenosivih bolesti hepatitisa B i C te HIV/AIDS-a. Aktivnosti se sastoje od organiziranja besplatne i anonimne podjele šprica i igala za potrebe intravenskih korisnika droge te zaprimanje i uništavanje upotrijebljenih šprica i igala u “drop-in” centrima ili u mobilnim jedinicama, zatim podjele informativnih materijala (“Kako spriječiti zarazu hepatitisom B i hepatitisom C”, “Kako spriječiti zarazu HIV/AIDS-om”, “Sigurniji način fiksanja”, “Sigurniji seks”, “Hepatitis C”, “Overdose”, itd.), podjele kondoma za sprječavanje širenja spolno prenosivih bolesti, informiranje o različitim oblicima liječenja i savjetodavnim aktivnostima usmjerenih na promjene mišljenja i navika aktivnih intravenskih korisnika droge.

ZAMJENA IGALA (engl. needle exchange) organiziranje besplatne i anonimne podjele šprica i igala za potrebe intravenskih korisnika droge te zaprimanje i uništavanje upotrijebljenih šprica i igala u “drop-in” centrima ili mobilnim jedinicama.

TERENSKI RAD S CILJNIM SKUPINAMA (engl. outreach work) je djelovanje na okupljalištima osoba pod povećanim rizikom utemeljeno na sveobuhvatnom cilju omogućivanja boljeg zdravlja te smanjenja rizika od prijenosa krvlju i spolno prenosivih bolesti za pojedince i skupine koje nisu djelotvorno obuhvaćene drugim postojećim oblicima prevencije kroz povećanje svijesti o rizicima za zdravlje, poticanje promjena rizičnog ponašanja i podržavanje pozitivnih promjena u ponašanju.

TERENSKI RADNIK S CILJNIM SKUPINAMA (engl. “outreach worker”) je osoba čija je osnovna zadaća pristupiti skupinama pod povećanim rizikom (intravenski korisnici droge, prodavateljice seksualnih usluga itd.) i zadržati kontakt s njima, prikupiti informacije o njihovom ponašanju, pružiti informacije o ponuđenim uslugama, opasnostima i prijetnjama ponašanja rizičnog za zdravlje (održavanje spolnih odnosa bez upotrebe kondoma, korištenje zajedničkog pribora za ubrizgavanje droge itd.), korisnikovim pravima, oblicima liječenja i pristupu liječenju, zastupanje prava i interesa korisničkih skupina te provođenja mjera iz programa smanjenja štete.
 

PREVENCIJA

Prevencija HIV bolesti usmjerena k putovima širenja bolesti i uključuje informaciju, edukaciju i testiranje. Mala je vjerojatnost da se HIV-om zarazite nekim nesretnim slučajem na koji niste mogli utjecati, a mnogo veća da infekciju dobijete zbog rizičnog ponašanja koje je rezultat vaše slobodne volje, mogućnosti izbora, ali i društvenih normi i pritisaka.