Projekti

Osnovni projekti/programi udruge Hepatos Rijeka su:

1. HEPATITIS, HIV I MOJ DOM - ŽIVOT BEZ STIGME 

2. RIJEKA ZDRAVLJA

3. KAZALIŠNE PRIČE

4. PSI HE(L)P

 

HEPATITIS, HIV I MOJ DOM – ŽIVOT BEZ STIGME

Osnovni cilj projekta Hepatitis, HIV i moj dom je funkcioniranje jednog punkta koji će kroz stručni tim  i mrežu educiranih volontera poboljšati ukupnu  kvalitetu življenja građana oboljelih od hepatitisa i HIV-a i njihovih obitelji te ostvarivanje sektorske i međusektorske suradnje u zemlji i inozemstvu.

Sažetak:

Ovim projektom radi se na:

 • Pružanju pomoć korisnicima u dobivanju relevantnog psiho-socijalnog supporta te stručnih medicinskih  savjeta i obrade vezano uz hepatitis i HIV te pomoć u  usvajanju zdravog načina života
 • Motivaciji pozitivno testiranih na daljnju liječničku obradu i liječenje
 • Doprinosu većoj senzibilizaciji zajednice za oboljele i smanjenje stigmatizacije oboljelih
 • Uspostavi i razvijanju suradnje sa zdravstvenim institucijama i srodnim udrugama
 • Razvoju infrastrukturnih i stručnih kapaciteta Udruge

 

RIJEKA ZDRAVLJA

Osnovni cilj projekta RIJEKA ZDRAVLJA je edukacija šire zajednice i smanjenje stigmatizacije oboljelih te rad na prevenciji širenja infekcije hepatitisom B ,C i HIV-om kroz terenski rad s rizičnim skupinama i u Okružnom zatvoru u Rijeci.

Sažetak:

Ovim projektom radi se na:

 • Upoznavanju šire zajednice s rizicima, oblicima i metodama prevencije, prijenosa  te liječenjem hepatitisa B, C i HIV-a
 • Upoznavanju rizičnih skupina s rizicima, oblicima i metodama prevencije i prijenosa hepatitisa B, C i HIV-a putem terenskog rada (kroz podijelu inzulinskog pribora i eduktivmog materijala)
 • Motivaciji šire zajednice, posebice rizičnih skupina za testiranje na hepatitis B, C i HIV, te cijepljenje protiv hepatitisa B
 • Uspostavi i razvijanju suradnje sa zdravstvenim institucijama i srodnim udrugama
 • Razvoju infrastrukturnih i stručnih kapaciteta Udruge 

 

KAZALIŠNE PRIČE

Opći cilj projekta KAZALIŠNE PRIČE je prevenirati  i smanjiti zdravstvene, psihološke i socijalne posljedice rizičnih ponašanja mladih kroz obuhvat prevencijskim aktivnostima mladih i odraslih osoba iz njihovog neposrednog okruženja. Kroz projektne aktivnosti senzibilizirati obje ciljane skupine za kritičko promišljanje i međusobni dijalog.
 
Kratki sažetak projekta:
Projekt predviđa seriju aktivnosti ciljanih prevenciji rizičnih ponašanja mladih koje uključuju mlade i njihovo neposredno okruženje odraslih. Sadržaji projekta usmjereni su informiranju, edukaciji, razvoju kritičkog mišljenja i aktivnoj participaciji ciljanih skupina kako bi se osigurala bolja recepcija preventivnih poruka.
 
Specifični ciljevi projekta:
 • Na originalan i kreativan način korištenjem kazališnih predstava  informirati mlade o zdravstvenim, psihološkim i socijalnim  rizicima nekih, među mladima često prisutnih rizičnih ponašanja
 • Jačati kritičko razmišljanje i odgovorno ponašanje mladih kroz edukaciju, informiranje i aktivne metode grupnog rada
 • Obuhvatiti visoko-rizičnu populaciju mladih i njihovih roditelja savjetovanjem putem internetskog medija i osobno, te ih uputiti na odgovarajuća liječenja i tretmane
 • Informirati , educirati  najvažnije osobe iz okruženja mladih (roditelje, odgajatelje i nastavnike) o rizičnim ponašanjima , njihovim mogućim zdravstvenim i socijalnim posljedicama,  suočavanju sa ovim problemima, mogućnostima postupanja i dostupnoj stručnoj pomoći, vještinama kompetentnog roditeljstva
 • Promovirati zdrave životne stilove, aktivnosti i ponašanja usmjerene zdravlju i jačanju zaštitnih faktora kod mladih
 
 

PSI HE(L)P

Opći cilj projekta PSI HE(L)P jest doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju mentalnog zzdravlja stanovništva u Primorsko – goranskoj i Ličko- senjskoj županiji.
 
Kratki sažetak projekta:
 
Projekt PSI HE(L)P kroz  multidisciplinarni pristup, suradnju sa Filozofskim fakultetom u Rijeci, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ i Zatvorom u Rijeci, usmjeren je na prevenciju te destigmatizaciju mentalnih poremećaja i unaprjeđenje mentalnog zdravlja mladih i adolescenata kao rizične skupine kroz različite edukativne, savjetodavne i neformalne aktivnosti.
 
Specifični ciljevi projekta:
 • Informiranje i educiranje mladih i osoba koje rade s mladima te roditelja na području Primorsko-goranske i Ličko-Senjske županije kroz kreativne radionice neformalnog učenja
 • Smanjenje stigmatizacije mentalnih poremećaja 
 • Povećanje broja mladih koji pravovremeno traže pomoć
 • Poboljšanje komunikacije i odnosa povjerenja učenika i osoba koje s njima rade i roditelja/skrbnika
 • Provedbom radionica od strane studenata psihologije smanjenje stigmatizacija prema psiholozima i struci
 • Unaprjeđenje suradnje Udruge "Hepatos Rijeka" sa Filozofskim fakultetom i akademskom zajednicom
 • Osnivanje Centra za mlade na adresi Udruge "Hepatos Rijeka" (psihološko savjetovalište, organizacija neformalnih druženja za mlade, edukacije)
 • Pružanje psihosocijalne potpore mladima koji izađu iz zatvorskog sustava i uključivanje u rad Centra za mlade