HIV - Pojmovnik

A (2) | C (2) | D (1) | E (1) | H (3) | I (1) | L (1) | O (1) | P (2) | S (1) | T (1) | V (2) | W (1)

ELISA

“Enzyme-Linked Immunosorbent Assay” je laboratorijski test kojim se u krvi otkrivaju protutijela na uzročnike bolesti. Time se dobiva neizravna informacija o infekciji. Test na HIV otkriva protutijela prema HIV-u. U slučaju pozitivnog rezultata, potrebno je učiniti potvrdni test, na primjer tzv. Western Blot test.

Rezultat testa može biti: HIV pozitivan ili HIV negativan

HIV pozitivan nalaz znači da su kod testirane osobe nađena protutijela prema HIV-u.

HIV negativan nalaz znači da kod testirane osobe nisu nađena protutijela prema HIV-u. To može značiti ili da osoba nije zaražena, ili da od infekcije (mogućeg datuma zaraze) nije prošlo vrijeme potrebno da test otkrije prisustvo protutijela na HIV. Naime, protutijela prema HIV-u, kojima dobivamo neizravnu informaciju o infekciji, obično se javljaju do 12. tjedna nakon kontakta s virusom. Ako je od trenutka zaraze do testiranja prošlo manje od 12 tjedana, postoji vjerojatnost da se dobije HIV negativan nalaz, iako je testirana osoba zaražena. Ne smije se zaboraviti da negativan test samo potvrđuje prošlost te daje nikakvo jamstvo za budućnost.