O nama

Naziv organizacije: Udruga Hepatos Rijeka

Skraćeni naziv: Hepatos Rijeka

MB: 02558688

OIB: 76675902656

RNO: 0100088

Broj žiro računa i naziv banke: 2402006 - 1100559315 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.)

Ime i prezime predsjednice: Aleksandra Marković, dipl.teolog

Ime i prezime dopredsjednika: Renato Prnjak

Udruga “Hepatos Rijeka“ samostalna je, nevladina i nestranačka organizacija. Osnovana je formalno na osnivačkoj skupštini 28.08.2009. s osnovnim ciljem pružanja pomoći oboljelima od hepatitisa i HIV-a. Jedina je, dosada, u Primorsko-goranskoj županiji koja ima za ciljnu skupinu primarno oboljele od hepatitisa i HIV-a i njihove obitelji.

TIJELA UDRUGE:
  1. SKUPŠTINA
  2. IZVRŠNI ODBOR
  3. NADZORNI ODBOR
  4. PREDSJEDNIK
  5. DOPREDSJEDNIK

 

CILJ DJELOVANJA UDRUGE

Cilj djelovanja sukladno statutu je sprječavanje nastanka i širenja bolesti, smanjenje diskriminacije prema osobama oboljelim od hepatitisa, HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti te skupinama rizičnog ponašanja, promicanje kvalitetnijeg načina života, poboljšanje i zaštita socijalnih prava osoba oboljelih od hepatitisa, HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti, njihovih obitelji i socijalne okoline i marginaliziranih skupina rizičnog ponašanja.

Ciljevi se ostvaruju, među ostalim, kroz sljedeće osnovne djelatnosti:

- Savjetovanje i psihosocijalna potpora liječenih i oboljelih od hepatitisa i HIV-a, njihovih obitelji i socijalne okoline

- Savjetovanje i psihosocijalna potpora osoba rizičnog ponašanja (eksperimentatori drogama, ovisnici, zatvorenici, seksualni radnici, LGBT populacija, migranti i dr.)

- Unaprjeđenje i razvijanje socijalnih i zdravstvenih preventivnih programa namjenjenih djeci, mladima, odraslim osobama i marginaliziranim skupinama rizičnog ponašanja

- Poticanje razumijevanja problema i tolerancije prema bolesnim osobama, zaštita ljudskih, građanskih , socijalnih, zdravstvenih, radnih i drugih prava socijalno ranjivih i bolesnih osoba te razvijanje antidiskriminativne prakse

 

MISIJA UDRUGE

Hepatos Rijeka ima ulogu da informira, educira, javno zagovara te pruža stručnu savjetodavnu i psihološku potporu.

Vrijednosti koje Hepatos Rijeka zagovara su: proaktivnost u zajednici, uvažavanje različitosti, stručnost, predanost, odgovornost, timski rad, ekonomičnost, suradnja, umrežavanje, humanost, transparentnost.

 

VIZIJA UDRUGE

Hepatos Rijeka će slijedeći svoje temeljne vrijednosti doprinijeti razvoju humanijeg i educiranijeg društva bez predrasuda i stigmatizacije oboljelih.

 

GLAVNI PROGRAMI/PROJEKTI UDRUGE

  1. HEPATITIS, HIV I MOJ DOM – ŽIVOT BEZ STIGME
  2. RIJEKA ZDRAVLJA
  3. KAZALIŠNE PRIČE
  4. PSI HE(L)P

 

SURADNJA

Stručni suradnici udruge:

prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med., spec. gastroenterolog, Predstojnik Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka
 
mr. sc. Dobrica Rončević, dr. med., spec. epidemiolog, Voditelj Odjela epidemiologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije
 
dr. sc. Danijela Lakošeljac, dr. med., spec. epidemiolog, Odjel epidemiologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
 
prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med., spec. gastroenterolog, Voditeljica Odjela za hepatologiju i pankreatologiju Zavoda za gastroenterologiju, Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka
 
prof. prim. dr. sc. Biserka Trošelj-Vukić, dr. med., spec. infektolog, Predstojnica Klinike za infektivne bolesti KBC-a Rijeka do odlaska u mirovina, a od ove godine surađujemo i s novo izbranom Predstojnicom Klinike , doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med, spec. Infektolog
 
prof. dr. sc Ivica Pavić, dr.med., spec .infektolog, Voditelj Odjela za infektivne bolesti Klinike za infektologiju KBC-a Rijeka

Ovi stručnjaci postali su vanjski suradnici udruge.

 

Udruga "Hepatos Rijeka" ima vrlo dobru suradnju s Odjelom za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije i voditeljicom Karmen Jureško, dr.med., spec. psihijatar te Odsjekom za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja istog Odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i voditeljem prof. dr .sc. Darkom Rovišem, prof.socijalne pedagogije. Često sudjelujemo u zajedničkim akcijama i projektima. Vrloo uspješnu komunikaciju i suradnju imamo i s drugim srodnim udrugama na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
 
Udruga "Hepatos Rijeka" surađuje na projektima i sa Zatvorom u Rijeci te gospođom Rajkom Papić, dipl. socijalna radnica, načelnicom Odjela tretmana

 

ČLANSTVO

Udruga Hepatos Rijeka je:

- članica Saveza oboljelih od hepatitisa Republike Hrvatske (od 2009.)

- članica Interesne grupe građana Rijeka zdravi grad (od 2010.)

- članica World Hepatitis Alliance-a (WHA) kao druga udruga u Hrvatskoj (od 2011.)

- članica Euroasian Harm Reduction Network-a (od 2011.)

- pristupna članica Eurorean Liver Patitents Association ( ELPA ) (od 2012.)

- članica AIDS ACTION EUROPE (2013)

 

RAD U SMJERNICAMA NACIONALNIH STRATEGIJA

Od rujna 2010. u suradnji s NZJZ PGŽ ( epidemiološki i mikrobiološki odjel ) redovito pružamo uslugu dobrovoljnog, besplatnog i anonimnog testiranja na hepatitis B, C i HIV te savjetovanja sa specijalistom epidemiologom u prostorima udruge jedanput tjedno kao i telefonskog savjetovanje putem besplatne SOS linije 0800 22 50 .

Jedna smo od dvije udruge u Hrvatskoj koje nude takvu uslugu svojim korisnicima (u prostoru udruge) kao Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u sklopu programa Ministarstva zdravlja „ Rad centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV „  što je dio Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a.

 Provođenjem informativnih, edukativnih i preventivnih aktivnosti kroz psiho-socijalnu potporu zatvorenicima u Okružnom zatvoru u Rijeci uklapamo se u Nacionalnu strategiju i akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga Republike Hrvatske.

 

DONATORI

- Ministarstvo zdravstva RH

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

- Primorsko-goranska županija

- Grad Rijeka

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

- Grad Opatija

- Grad Kastav

- Švicarska ambasada

- građani

- pojedine organizacije profitnog sektora

- Središnji državni ured za demografiju i mlade