O nama

Naziv organizacije: Udruga Hepatos Rijeka

Skraćeni naziv: Hepatos Rijeka

MB: 02558688

OIB: 76675902656

RNO: 0100088

Broj žiro računa i naziv banke: 2402006 - 1100559315 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.)

Ime i prezime predsjednice: Aleksandra Marković, dipl.teolog

Ime i prezime dopredsjednika: Renato Prnjak

Udruga “Hepatos Rijeka“ samostalna je, nevladina i nestranačka organizacija. Osnovana je formalno na osnivačkoj skupštini 28.08.2009. s osnovnim ciljem pružanja pomoći oboljelima od hepatitisa i HIV-a. Jedina je, dosada, u Primorsko-goranskoj županiji koja ima za ciljnu skupinu primarno oboljele od hepatitisa i HIV-a i njihove obitelji.

TIJELA UDRUGE:
  1. SKUPŠTINA
  2. IZVRŠNI ODBOR
  3. NADZORNI ODBOR
  4. PREDSJEDNIK
  5. DOPREDSJEDNIK

 

CILJ DJELOVANJA UDRUGE

Cilj djelovanja sukladno statutu je sprječavanje nastanka i širenja bolesti, smanjenje diskriminacije prema osobama oboljelim od hepatitisa, HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti te skupinama rizičnog ponašanja, promicanje kvalitetnijeg načina života, poboljšanje i zaštita socijalnih prava osoba oboljelih od hepatitisa, HIV-a i drugih spolno prenosivih bolesti, njihovih obitelji i socijalne okoline i marginaliziranih skupina rizičnog ponašanja.

Ciljevi se ostvaruju, među ostalim, kroz sljedeće osnovne djelatnosti:

- Savjetovanje i psihosocijalna potpora liječenih i oboljelih od hepatitisa i HIV-a, njihovih obitelji i socijalne okoline

- Savjetovanje i psihosocijalna potpora osoba rizičnog ponašanja (eksperimentatori drogama, ovisnici, zatvorenici, seksualni radnici, LGBT populacija, migranti i dr.)

- Unaprjeđenje i razvijanje socijalnih i zdravstvenih preventivnih programa namjenjenih djeci, mladima, odraslim osobama i marginaliziranim skupinama rizičnog ponašanja

- Poticanje razumijevanja problema i tolerancije prema bolesnim osobama, zaštita ljudskih, građanskih , socijalnih, zdravstvenih, radnih i drugih prava socijalno ranjivih i bolesnih osoba te razvijanje antidiskriminativne prakse

 

MISIJA UDRUGE

Hepatos Rijeka ima ulogu da informira, educira, javno zagovara te pruža stručnu savjetodavnu i psihološku potporu.

Vrijednosti koje Hepatos Rijeka zagovara su: proaktivnost u zajednici, uvažavanje različitosti, stručnost, predanost, odgovornost, timski rad, ekonomičnost, suradnja, umrežavanje, humanost, transparentnost.

 

VIZIJA UDRUGE

Hepatos Rijeka će slijedeći svoje temeljne vrijednosti doprinijeti razvoju humanijeg i educiranijeg društva bez predrasuda i stigmatizacije oboljelih.

 

GLAVNI PROGRAMI/PROJEKTI UDRUGE

  1. HEPATITIS, HIV I MOJ DOM – ŽIVOT BEZ STIGME
  2. RIJEKA ZDRAVLJA
  3. KAZALIŠNE PRIČE
  4. PSI HE(L)P

 

SURADNJA

 

Stručni suradnici udruge:

Andrea Petaroš Šuran, dr.med. spec. epidemiolog, Voditeljica Odjela epidemiologije, Nastavni zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije

mr. sc. Dobrica Rončević, dr. med., spec. epidemiolog, Nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko – goranske županije

prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med., spec. interne medicine - gastroenterolog, predstojnik Klinike za internu medicinu, Voditelj Odjela Internističke intenzivne njege, Klinički bolnički centar Rijeka

prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med., spec. gastroenterolog, voditeljica Odjela za hepatologiju i pankreatologiju Zavoda za gastroenterologiju, Klinike za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka

izv. prof. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med., spec. infektolog, predstojnica Klinike za infektivne bolesti, Klinički bolnički centar Rijeka

prof. dr. sc Ivica Pavić, dr.med., spec .infektolog, voditelj Odjela za infektivne bolesti s dnevnom bolnicom Klinike za infektivne bolesti, Klinički bolnički centar Rijeka

prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med., spec. gastroenterolog,  Ravnatelj Specijalne bolnice MEDICO.

Ivana Host, mag.psych, vanjska suradnica, voditeljica Psihološkog savjetovališta Udruge "Hepatos Rijeka"

 

Udruga "Hepatos Rijeka" ima vrlo dobru suradnju s Odjelom za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije i voditeljicom Karmen Jureško, dr.med., spec. psihijatar te Odsjekom za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja istog Odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i voditeljem prof. dr .sc. Darkom Rovišem, prof.socijalne pedagogije. Često sudjelujemo u zajedničkim akcijama i projektima. Vrloo uspješnu komunikaciju i suradnju imamo i s drugim srodnim udrugama na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
 
Udruga "Hepatos Rijeka" surađuje na projektima i sa Zatvorom u Rijeci te gospođom Rajkom Papić, dipl. socijalna radnica, načelnicom Odjela tretmana

 

ČLANSTVO

Udruga Hepatos Rijeka je:

- članica Saveza oboljelih od hepatitisa Republike Hrvatske (od 2009.)

- članica Interesne grupe građana Rijeka zdravi grad (od 2010.)

- članica World Hepatitis Alliance-a (WHA) kao druga udruga u Hrvatskoj (od 2011.)

- članica Euroasian Harm Reduction Network-a (od 2011.)

- pristupna članica Eurorean Liver Patitents Association ( ELPA ) (od 2012.)

- članica AIDS ACTION EUROPE (2013)

 

RAD U SMJERNICAMA NACIONALNIH STRATEGIJA

Od rujna 2010. u suradnji s NZJZ PGŽ ( epidemiološki i mikrobiološki odjel ) redovito pružamo uslugu dobrovoljnog, besplatnog i anonimnog testiranja na hepatitis B, C i HIV te savjetovanja sa specijalistom epidemiologom u prostorima udruge jedanput tjedno kao i telefonskog savjetovanje putem besplatne SOS linije 0800 22 50 .

Jedna smo od dvije udruge u Hrvatskoj koje nude takvu uslugu svojim korisnicima (u prostoru udruge) kao Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV u sklopu programa Ministarstva zdravlja „ Rad centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV „  što je dio Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a.

 Provođenjem informativnih, edukativnih i preventivnih aktivnosti kroz psiho-socijalnu potporu zatvorenicima u Okružnom zatvoru u Rijeci uklapamo se u Nacionalnu strategiju i akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga Republike Hrvatske.

 

DONATORI

- Ministarstvo zdravstva RH

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

- Primorsko-goranska županija

- Grad Rijeka

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

- Grad Opatija

- Grad Kastav

- Švicarska ambasada

- građani

- pojedine organizacije profitnog sektora

- Središnji državni ured za demografiju i mlade