HIV - Pojmovnik

A (2) | C (2) | D (1) | E (1) | H (3) | I (1) | L (1) | O (1) | P (2) | S (1) | T (1) | V (2) | W (1)

TESTIRANJE NA HIV

Osoba zaražena HIV-om u početku se ne osjeća bolesnom i godinama nema simptome. Osobama koje su se izložile ili misle da su se izložile riziku infekcije HIV-om, test može razjasniti nedoumice. Rano otkrivanje HIV bolesti omogućit će ranije liječenje i preventivnu terapiju te sprječavanje nehotičnog širenja infekcije na druge. Prije svakog testiranja potrebno je razgovarati o nužnosti testiranja sa stručnjakom koji se bavi savjetovanjem o HIV/AIDS-u.