HIV - Pojmovnik

A (2) | C (2) | D (1) | E (1) | H (3) | I (1) | L (1) | O (1) | P (2) | S (1) | T (1) | V (2) | W (1)

ANTIRETROVIRUSNI LIJEKOVI

To su djelotvorni lijekovi protiv retrovirusa među kojima je HIV.

AIDS

AIDS je krajnji i najteži stadij infekcije HIV-om uzrokovan teškim oštećenjem imunološkoga sustava. AIDS je zapravo naziv za skupinu bolesti koje se javljaju kao posljedica slabljenja imuniteta čovjeka koji je inficiran HIV-om. Brojni mikroorganizmi s kojima se čovjek svakodnevno suočava i uspješno ih svladava kod oboljelih AIDS-om dovode do nastanka široka spektra upalnih bolesti pa bolesnik na koncu umre od infekcije uzrokovane mikroorganizmom (bakterije, virusa, gljivica, rikecija, itd…) što za zdrave ljude ne predstavlja znatnu opasnost. HIV također izravno oštećuje stanice živčanog sustava čime uzrokuje teške neurološke bolesti (HIV encefalopatija). Osoba koja je inficirana HIV-om ne mora ujedno imati i AIDS. Dijagnoza AIDS-a se postavlja na temelju broja T-limfocita (CD4 stanica) te prisustva oportunističkih infekcija i malignih bolesti koje se pojavljuju tijekom infekcije HIV-om.

AIDS je skraćenica engleskoga naziva “Acquired Immunodeficiency Syndrome”, što prevedeno na hrvatski znači SINDROM STEČENOG NEDOSTATKA IMUNOSTI.

·         A – “Acquired” znači “stečen” jer to je stanje koje netko stječe nakon infekcije (zaraze) HIV-om; nije stanje koje je nasljedno, odnosno koje se prenosi genetski;

·         I – “Immune” odnosi se na “imuni sustav” jer utječe na nj, tj. na specijalizirane stanice u organizmu koje se bore protiv različitih stranih tijela i mikroorganizama (bakterija, gljivica, virusa);

·         D – “Deficiency” znači “deficijencija” jer nastaje slabost imunog sustava pa obrambene snage više nemaju sposobnost učinkovite borbe protiv različitih stranih tijela i mikroorganizama;

·         S – “Syndrome” znači “sindrom” jer označava skup stanja i znakova bolesti koji su karakteristični za određenu bolest; netko tko ima AIDS može bolovati od široka spektra različitih bolesti i oportunističkih infekcija.

Francuska skraćenica za tu bolest je SIDA “syndrome d’immuno-de’ ficience acquise”, a u prijevodu znači isto.