HIV - Pojmovnik

A (2) | C (2) | D (1) | E (1) | H (3) | I (1) | L (1) | O (1) | P (2) | S (1) | T (1) | V (2) | W (1)

CD4 LIMFOCITI

Limfociti CD4 su vrsta bijelih krvnih stanica (dijelovi imunološkog sustava) na koje se veže HIV; odražavaju stanje imunološkog sustava.

CD4

CD4 je molekula na površini limfocita CD4 na koju se veže HIV.