NAJAVA PREDSTAVE "LUCIJINA PRIČA" NA KAZALIŠNOM FESTIVALU ZA DJECU I MLADE U SKLOPU NACIONALNOG PROJEKTA "ŽIVJETI ZDRAVO"

U sklopu Nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao suradnici Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo sudjelujemo na Kazališnom festivalu za djecu i mlade svojom predstavom „Lucijina priča“.

TERENSKI RAD U SKLOPU PROJEKTA "RIJEKA ZDRAVLJA"

Kroz projekt "RIJEKA ZDRAVLJA", financiranog od strane Ministarstva zdravstva RH i Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, udruga "HEPATOS RIJEKA" provodi i terenski rad.
Sastavni dio te aktivnosti, osim izravnog kontakta sa skupinama rizičnog ponašanja, jest i distribucija edukativnog i promotivnog materijala udruge po zdravstvenim ustanovama (između ostalih), kako bi informacije o našim aktivnostima, a tu posebno mislimo na dobrovoljno, besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na hepatitis B, C

GOSTOVANJE "LUCIJINE PRIČE" U SREDNJOJ ŠKOLI "VLADIMIRA NAZORA" U ČABRU

Dana 21.09.2017. predstva "Lucijina priča" udruge "HEPATOS RIJEKA" u izvedbi Ri TEATRA , a uz potporu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko - goranske županije, gostovala je u Čabru, za učenike Srednje škole " Vladimir Nazor ". Kao i uvijek, prijem je bio odličan, a izuzetno nam je drago da smo našim gotovanjima napokon obuhvatili i naš Gorski kotar.

RADIONICA “ HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE “ - – edukacija za savjetnike u centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje

Dana 18.09.2017., od 08.30 do 17.00 sati, u edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 12, udruga ''HEPATOS RIJEKA'' prisustvovala je radionici ''HIV savjetovanje i testiranje'' – edukacija za savjetnike u centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje, organiziranoj od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA HEPATITISA 2017. U SURADNJI SA ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Dana 28.07.2017. u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije akcijom dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na hepatitis C za zainteresirane građane obilježili smo i u ovoj županiji svjetski dan hepatitisa. Akcija se odvijala od 7:30 do 14:30 sati u prostoru Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije uz lijep odaziv građana.

SIMPOZIJ O VIRUSNM HEPATITISIMA NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"

Dana 28.07.2017. udruga "HEPATOS RIJEKA" prisistvovala je Simpoziju o virusnim hepatitisima na Klinici na infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u organizaciji Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH, Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, European Liver Patients Association (ELPA), Hrvatskog društva za bolesti jetre HEPATOS i Hrvatske udruge za borbu proti HIV-a i virusnog Hepatitis (HUHIV).

Pages

Subscribe to Udruga Hepatos Rijeka RSS