"ŽIVOT S VAGOM" U DRVODJELJSKOJ I STROJARSKOJ ŠKOLI RIJEKA

U sklopu projekta "KAZALIŠNE PRIČE" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 09.04.2024.g., gostovali smo u Drvodjeljskoj i strojarskoj školi u Rijeci.
 
Ukupno 63 učenika prvih razreda škole, uz psihologinju Renatu Domijan, pogledalo je našu edukativnu predstavu "ŽIVOT S VAGOM", usmjerenu prevenciji poremećaja u prehrani, a realiziranu u suradnji s kazalištem EDUKAZ.
 

PSI HE(L)P RADIONICE U SREDNJOJ PRIRODOSLOVNOJ I GRAFIČKOJ ŠKOLI RIJEKA

Udruga "HEPATOS RIJEKA", u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci, u sklopu programa PSI HE(L)P, kojeg financira Ministarstvo zdravstva RH, provela je set od tri edukativne radionice za učenike u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka. 
 
Radionice "Ne vjeruj svemu što misliš" i "Tko treba psihologa?" održane su 28.02.2024.g.

UDRUGA HEPATOS RIJEKA NA RADIONICI „MINDFUL MOTION“

U petak 22.03.2024.g., Udruga "Hepatos Rijeka", odnosno naša projektna suradnica Marina Deželjin, sudjelovala je na radionici u sklopu Erasmus + treninga pod nazivom „Mindful motion“.

PSI H(E)LP RADIONICE ZA SREDNJU ŠKOLU "DR. ANTUNA BARCA" CRIKVENICA

Udruga "HEPATOS RIJEKA", u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci, u sklopu programa PSI HE(L)P kojeg financira Ministarstvo zdravstva RH, provela je set od tri edukativne radionice za učenike u Sš "Dr. Antuna Barca" Crikvenica.
 
Radionice "Što bi bilo da ne komuniciramo?" i "Tko treba psihologa?" održane su 01.12.2023.

"LUCIJINA PRIČA" U STRUKOVNOJ ŠKOLI U GOSPIĆU

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 18.03.2024.g., gostovali smo u Strukovnoj školi Gospić.
Ukupno 97 učenika/ica prvih razreda, uz psihologa Zvonimira Šimića te 6 nastavnika/ica, pogledalo je našu edukativnu predstavu "Lucijina priča" s ciljem prevencije rizičnih ponašanja kod mladih, u izvedbi suradnika iz kazališta „EDUKAZ“.
Nakon predstave održana je i radionica „Ka

EDUKATIVNA PREDSTAVA "MREŽA" U GRAĐEVINSKOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI RIJEKA

U sklopu projekta "KAZALIŠNE PRIČE", udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 13.03.2024.g., gostovali smo u srednjoj Građevinskoj tehničkoj školi, Rijeka. 
Ukupno 51 učenik/ica prvih razreda različitih smjerova, uz prisustvo profesorice Sonje Planinić i pedagoginje Mirande Petrić, pogledalo je našu edukativnu predstavu "MREŽA"

UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" NA IZOBRAZBI ERASMUS+ "MOBILITY OF YOUTH WORKERS U TURSKOJ

 Udruga "Hepatos Rijeka" bila je partner je na Erasmus+ projektu: "Who? What? Where? When? Why? How? Fostering Critical Thinking in Youth ". Prvi dio održao se u Francuskoj (TC1) u rujnu 2023., a drugi u Sapanci, Turska (TC2) - od 29.veljače do 6.ožujka 2024. Na obje edukacije sudjelovala je naša projektna suradnica Marina Deželjin i vanjska suradnica naše udruge – psihologinja Ivana Host koja je ujedno bila i jedan od trenera na edukaciji.

EDUKATIVNA PREDSTAVA "MREŽA" U SENJU

U sklopu projekta "KAZALIŠNE PRIČE", udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 12.03.2024.g., gostovali smo u Srednjoj školi "Pavla Rittera Vitezovića" u Senju. 
Ukupno 19 učenika/ica 2.a, 2.b i 2.e razreda, uz prisustvo pedagoginje Antonije Vuletić, te pedagoginje - pripravnice i razrednice, pogledalo je našu edukativnu predstav

Pages

Subscribe to Udruga Hepatos Rijeka RSS