DRUGI DAN OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV ZLOUPORABE DROGA U SURADNJI S ODJELOM ZA SOCIJALNU MEDICINU NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

07.06.2018., s početkom u 14.15 h, odigrali smo edukativnu predstavu "BOCA ISTINE", usmjerenu prevenciji zlouporabe alkohola među mladima, udruge "HEPATOS RIJEKA" u suradnji s Edukazom, za učenike prvih razreda Prve sušačke hrvatske gimnazije.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV ZLOUPORABE DROGA U SURADNJI S ODJELOM ZA PREVENCIJU POLICIJSKE UPRAVE PRIMORSKO - GORANSKE

Danas, 06.06.2018., s početkom u 13.00 h, u prostoru Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeka, odigrali smo edukativnu predstavu "BOCA ISTINE", usmjerenu prevenciji zlouporabe alkohola među mladima, udruge "HEPATOS RIJEKA" u suradnji s Edukazom, za učenike škole "DOLAC"u Rijeci.

AKCIJA TERENSKOG TESTIRANJA U TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI REMAR RIJEKA

Dana 22.05.2018. s početkom u 13.00 h, udruga "HEPATOS RIJEKA", u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odjelima epidemiologije i mikrobiologije, organizirala je i održala terensku akciju dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na hepatitis B, C i HIV u terapijskoj zajednici REMAR RIJEKA.

EUROPSKI PROLJETNI TJEDAN TESTIRANJA NA HEPATITIS I HIV UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" OBILJEŽAVA DVJEMA AKCIJAMA TESTIRANJA NA HEPATITIS I HIV U SURADNJI S NASTAVNIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

U sklopu Europskog proljetnog tjedna testiranja na hepatitis i HIV koji se prvi puta obilježava ove godine i traje od 18. - 25.05., udruga "HEPATOS RIJEKA" organizirat će dvije akcije dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na hepatitis i HIV u suradnji s Nastavnom zavodom za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Odjelima epidemiologije i mikrobiologije.

"BOCA ISTINE" NA TURNEJI PO ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Udruga "HEPATOS RIJEKA" u suradnji sa Zadarskim zavodom za javno zdravstvo, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, voditeljicom Stelom Klepac-Erstić, dr.med., organizirala je malu turneju prikazivanja edukativne predstave "BOCA ISTINE" usmjerene prevenciji zlouporabe alkohola među mladima u srednjim školama Zadarske županije.
Od 02. do 04.

UDRUGA HEPATOS RIJEKA SUDJELOVALA NA IZOBRAZBI NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Nacionalna zaklada organizirala je 11. i 12. travnja 2018. godine izobrazbu u IMPACT centru u Zadru na temu „Kvalitetna priprema prijava na ESF natječaje“ te „Društveno poduzetništvo: od teorije do prakse“ za korisnike institucionalnih podrški. Udruga Hepatos Rijeka korisnica je institucionalne podrške te je sudjelovala na izobrazbi.

Pages

Subscribe to Udruga Hepatos Rijeka RSS