UDRUGA HEPATOS RIJEKA SUDJELOVALA NA STRUČNOM SKUPU IZ PODRUČJA PREVENCIJE U ZAGREBU

Udruga Hepatos Rijeka sudjelovala je 23. rujna 2019. na stručnom skupu iz područja prevencije Razvoj i evaluacija programa u području problema ovisnosti u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga koji se održao u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 12 u Zagrebu.
Skup je otvorio gosp. Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji je istaknuo kako je ključno radi prevencije ovisnosti uspostaviti bolju suradnju sa udrugama civilnog društva, te su ove godine održali  4 regionalne radionice, u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Naveo je i primjer Islanda gdje se reklo da sve ono što su radili proteklih 30 godina može se baciti u vodu i da treba smisliti posve novu strategiju.
Nastavila je dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. Specijalist školske medicine, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja je predstavljala Program ranog otkrivanja mentalnih poremećaja te probir u školskoj dobi. 50% poremećaja počinje prije 14 godina, no većina slučajeva se ne liječi. Vrlo je važno rano prepoznavanje i rana intervencija kod mentalnog zdravlja u zajednici. Tu postoji pravilo 20:20, što bi značilo da 20% pati, a 20% otkriva. Doktorica je zatim predstavila pilot projekt Probir rizika u mentalnom zdravlju školske djece, što bi se radilo na sistematskom pregledu u prvom razredu srednje škole. Probir bi se sastojao od YP CORE upitnika i tu bi se gledala klinička procjena liječnika, specijalista opće medicine. YP CORE upitnik je smislila katedra za zdravstvenu I kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Neophodna je razina diskrecije, upitnik se ulaže u zdravstveni karton i ako je potrebna intervencija liječnik obavještava učenika i zove roditelja, zatim se radi intervencija - savjetovanje kod samog liječnika i psihologa. Kod negativnih na upitniku se ne radi dalje ništa, a kod pozitivnih intervencija ako ima rizičnih ponašanja ili pogoršanja školskog uspjeha u odnosu na osnovnu školu.
Doktorica Pavić Šimetin je istakla kako u upitniku nema pitanja o ovisnostima već se analizira samo emocionalno stanje djeteta. HZJZ i ZZJZ su “vlasnici” baze podataka. Na kraju se još dotakla igara na sreću i rekla da su one vezane za prevenciju ovisnosti, a ne za školsku medicinu. Skup je nastavila prof. dr. sc. Martina Ferić koja je istakla važnost ulaganja u pozitivan razvoj i rekla kako učinkoviti program nisu otkriveni već su nastali kroz znanstvene projekte i preventivni programi su utemeljeni na dokazima i učinkovitosti. Nema baš kolegija o prevenciji na fakultetima iako preko 25% djece na zagrebačkom području pokazuje ozbiljne simptome depresije iako to nisu egzaktni podaci. Na kraju je još rekla koliko učinkoviti program mogu napraviti koristi, toliko pogrešni mogu napraviti štete.
Sljedeća je govorila gosp. Josipa-Lovorka Andreić iz Službe za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja je istakla da važnost osiguranja da intervencije i politike budu u skladu sa dokazima. Zatim su govorili predstavnici županija gdje je su predstavnici Istarske županije rekli kako su primijetili tendenciju pada pušenja među djecom u odnosu na 2013. godinu što znači da se nešto ipak dobro radi i da su urodile plodom akcije protiv pušenja. Za marihuana i hašiš rezultati su isti kao i 2013. godine.
Skup je zatvorila gospođa Dunja Skoko Poljak iz Ministarstva zdravstva koja je predstavila natječaj za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja zdravstva za financijsku potporu te istakla za cilj natječaja suzbijanje pojave ovisnosti i rizičnog ponašanja među djecom i mladima  kao i unaprjeđenje provedbe projekata liječenih ovisnika i pojavnosti zaraznih bolesti u populaciji ovisnika i osoba s rizičnim ponašanjem. Pod prioritete uz ostale je naglasila važnost sprječavanje širenja HIV-a, B i C hepatitis, savjetovanje i testiranje.