UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" SUDJELOVALA NA STRUČNOJ EDUKACIJI " PRISTUP I IZAZOVI U LIJEČENJU BOLESTI OVISNOSTI KOD ŽENA "

Dana 21.05.2021., udruga "Hepatos Rijeka" sudjelovala je na stručnoj edukaciji "Pristup i izazovi u liječenju bolesti ovisnosti kod žena" u organizaciji i provedbi Doma za ovisnike "ZAJEDNICA SUSRET", a u sklopu projekta "Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice" finaciranog iz Europskog socijalnog fonda , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza I.
Edukacija se održala u prostoru Gradske vijećnice Grada Rijeka, Korzo 16, Rijeka, a predavač je bila prof. dr. Ana Matošić, spec. psihijatar, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti.
Program edukacije:
- Multidisciplinarni pristup liječenju ovisnica o alkoholu u KBC " Sestre milosrdnice ", Zagreb
- Komorbiditet ovisnosti i drugih psihičkih poremećaja kod žena
- Polytoxicomania kod žena - prikaz slučaja
- Rasprava i završetak
Prisutna je bila i gđa. Bernardica Juretić iz "Zajednice Susret".
Zahvaljujemo organizatorima na pozivu i nadasve interesantnoj i korisnoj edukaciji.