UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" SUDJELOVALA NA IZOBRAZBI "NORMATIVNI OKVIR FINANCIJSKOG POSLOVANJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, PLANIRANJE, SAMOPROCJENA, POREZNE OBVEZE I PORZNA OBILJEŽJA PRIMITAKA KOJE ISPLAĆUJU"

Dana 04.10.2022 od 9:30 do 13:30 sati predsjednica udruge "Hepatos Rijeka" sudjelovala je na izobrazbi: Normativni okvir financijskog poslovanja neprofitnih organizacija, planiranje, samoprocjena, porezne obveze i porezna obilježja primitaka koje isplaćuju.
Sudjelovalo je 100 sudionika iz cijele Hrvatske.
Izobrazbu je organizirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika, a vodila su je:
gđa. Andrea Milić - savjetnica za neprofitne organizacije i 
Dr.sc.Marija Zuber – savjetnica-urednica HZ RIF – Djelovanje udruge u poreznom sustavu RH
Neke od tema koje smo obradili:
-          Financijsko izvještavanje
-          Registar neprofitnih organizacija
-          Financijski plan i Godišnji program rada udruge
-          Porezi u RH
-          Plaća i drugi primici zaposlenih osoba u udrugama
Zahvaljujemo organizatorima i predavačima na korisnim i zanimljivo obrađenim temama.