UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" GOSTOVALA S "LUCIJINOM PRIČOM" U ISTOČNOM SARAJEVU

Kako smo i najavljivali, edukativna predstava usmjerena prevenciji rizičnih ponašanja među mladima "LUCIJINA PRIČA", udruge "HEPATOS RIJEKA" u suradnji s RI TEATROM, 10.05.2022. gostovala je u Istočnom Sarajevu. U suradnji s FORUM TEATROM i g. Vitomirom Mitrićem organizirane su dvije izvedbe predstave koje su se održale u 12.00 h i 14.00 h u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. 
Na prvoj izvedbi su prisustvovali učenici osmih i devetih razreda osnovne škole "Sveti Sava" Istočno Sarajevo. Na drugu izvedbu su došli učenici Srednjoškolskog centra "Istočna Ilidža". 
Dvorana je bila popunjena s više od 300 djece, a reakcije su bile i više nego odlične. Zahvaljujemo svima na suradnji i pomoći u organizaciji gostovanja.
Gostovanje udruge Hepatos Rijeka s predstavom Lucijina priča u Sarajevu financirano je od strane Gilead Sciences Europe Ltd.