PSI H(E)LP RADIONICE ZA SREDNJU ŠKOLU "DR. ANTUNA BARCA" CRIKVENICA

Udruga "HEPATOS RIJEKA", u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci, u sklopu programa PSI HE(L)P kojeg financira Ministarstvo zdravstva RH, provela je set od tri edukativne radionice za učenike u Sš "Dr. Antuna Barca" Crikvenica.
 
Radionice "Što bi bilo da ne komuniciramo?" i "Tko treba psihologa?" održane su 01.12.2023. za 21 učenika/cu 2.c razreda i 23 učenika/ce 2.a razreda, s ciljem unapređenja njihovih komunikacijskih vještina i destigmatizacije mentalnih poremećaja te unapređenja mentalnog zdravlja mladih.
Radionica "Ne vjeruj svemu što misliš" održana je 12.02.2024. za 18 učenika/ca 1.g razreda s ciljem unaprijeđenja njihovog kritičkog mišljenja. Radionica "Tko treba psihologa" održana je 18.2.2024. za 18 učenika/ca 1.a razreda s ciljem destigmatizacije mentalnih poremećaja i unapređenja mentalnog zdravlja. Radionica "Što bi bilo da ne komuniciramo" održana je 18.03.2024. za 18 učenika/ca 1.e razreda s ciljem unapređenja njihovih komunikacijskih vještina.
 
Radionice su provodili studenti 5.godine psihologije s Filozofskog fakulteta u Rijeci, uz mentorstvo Ivane Host, psihologinje Udruge "HEPATOS RIJEKA".
 
Na temelju povratnih informacija učenika, učenici su se zabavili, dobili nova znanja i unaprijedili određene vještine.
 
Zahvaljujemo se psihologinji Jasni Borbelj Čeko na ugodnoj i uspješnoj suradnji.