PARTNERSKA KONFERENCIJA "PREDSTAVLJANJE PLANA ZA ZDRAVLJE ZA RAZDOBLJE 2021. - 2025. GODINE U PGŽ"

Dana 06.12.2021.godine sudjelovali smo na Partnerska konferenciji u organizaciji Primorsko - goranske županije:
 
PREDSTAVLJANJE PLANA ZA ZDRAVLJE ZA RAZDOBL JE 2021. – 2025.GODINA.
 
Odlukom Županijske skupštine, Primorsko-goranska županija od 2004. godine članica je Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG), te kao takva redovito donosi Plan za zdravlje kao temeljni strateški i politički dokument usmjeren promicanju zdravlja u Primorsko-goranskoj županiji u ciklusu od pet godina.   
 
Sukladno preporukama iz Izvješća o vrednovanju Plana za zdravlje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine, o potrebi bolje komunikacije sa javnosti i uključivanju većeg broja partnera i korisnika za novi Plan za zdravlje 2021.- 2025. godine, Tim za zdravlje Primorsko-goranske županije održao je Partnersku konferenciju Primorsko-goranske županije s udrugama, ustanovama i organizacijama s područja PGŽ-a.
 
Uvodnu riječ na Konferenciji održala je koordinatoraica, mr.sc. lva Josipović
 
Predstavljanje Plana za zdravlje 2021.- 2025., dr.sc. Darko Roviš
 
Vrednovanje Plana zazdravlja 2015.-2018., izv.prof. Nena Rončević
 
lmplementacija Plana za zdravlje 2021.-2025., dr.sc. Darko Roviš
 
PREDSTAVLJANJE PRIORITETA RADA : Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti od najranije dobi, izv,.prof..dr.sc. lva Sorta Bilajac-Turina
 
Rana intervencija i psihosocijalna podrška obitelji, Nikica Sečen
 
Mentalno zdravlje i podrška obitelji u zajednici, dr.sc. Darko Roviš
 
Skrb o starijima i podrška aktivnom starenju, prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.
 
Na kraju je uslijedila rasprava s udrugama, ustanovama i organizacijama na području PGŽ-a.