ODRŽANA INTERAKTIVNA RADIONICA U OŠ "FRAN KRSTO FRANKOPAN" PŠ BAŠKA, KRK

27.05.2024.g., udruga HEPATOS RIJEKA", odnosno psihologinja udruge Vanna Planinac, održala je interaktivnu radionicu "Prevencija rizičnih ponašanja kroz razvoj vještina" za 8. razred Područne škole "Fran Krsto Frankopan" u Baškoj na Krku. 
Učenici su kroz radionicu učili o prevenciji zaraze hepatitisom i HIV-om s naglaskom na asertivnom ponašanju, aktivnom slušanju i kritičkom razmišljanju u svrhu prevencije rizičnih ponašanja. Dodatak je i dopuna edukativnoj predstavi "LUCIJINA PRIČA" koja se u Baškoj izvela za učenike 15.04.2024.
Radionica je, inače dio 
projekta "Kazališne priče na otocima i u Gorskom kotaru" financiranom od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
Zahvaljujemo se Osnovnoj školi "Fran Krsto Frankopan", na gostoprimstvu i suradnji, vidimo se iduće školske godine!