"LUCIJINA PRIČA" U UČENIČKOM DOMU LOVRAN

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE U UČENIČKIM DOMOVIMA" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 28.10.2022., u 20.00 h, gostovali smo u Učeničkom domu Lovran u Lovranu.
Ukupno 43 učenika/ica i 4 odgajatelja/ice pogledalo je predstavu „LUCIJINA PRIČA" realiziranu u suradnji s RI TEATROM. Nakon održane predstave uslijedila je kratka rasprava o temi pod vodstvom Ivane Host, psihologinje udruge "HEPATOS RIJEKA".