"LUCIJINA PRIČA" U ODGOJNOM DOMU MALI LOŠINJ

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE U UČENIČKIM DOMOVIMA" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 28.10.2022., u 15:00 h, gostovali smo u Odgojnom domu Mali Lošinj.
Korisnici doma i 4 odgajatelja/ice pogledali su edukativnu predstavu „LUCIJINA PRIČA", usmjerenu prevenciji rizičnih ponašanja među mladima, realiziranu u suradnji s RI TEATROM. Nakon održane predstave uslijedila je kratka rasprava o temi pod vodstvom Ivane Host, psihologinje udruge "HEPATOS RIJEKA", Voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge.