EDUKATIVNA PREDSTAVA "LUCIJINA PRIČA" ZA OSNOVNU ŠKOLU "IVANA RABLJANINA" RAB I SREDNJU ŠKOLU "MARKANTUNA DE DOMINISA" RAB

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE NA OTOCIMA I U GORSKOM KOTARU" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, 12.12.2022 gostovali smo na Rabu za Osnovnu školu "Ivana Rabljanina" Rab i Srednju školu "Markantuna de Dominisa" Rab. 
 
Našu edukativnu predstavu "LUCIJINA PRIČA" na temu prevencije rizičnih ponašanja među mladima, u izvedbi RI Teatra, u prostoru Zimskog kina, pogledalo je oko 100 učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole "Ivana Rabljanina" Rab i svih razreda Srednje škole "Markantuna de Dominisa" Rab. 
 
Zbog velikog broja prisutnih, edukacijska radionica "PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA KROZ RAZVOJ VJEŠTINA" bit će organizirana pri sljedećem gostovanju u predviđenom u svibnju.
 
Zahvaljujemo se Osnovnoj školi "Ivana Rabljanina" Rab i Srednjoj školi "Markantuna de Dominisa" Rab na gostoprimstvu i odličnoj suradnji te posebno Danieli Glažar-Ivče, dr.med. spec. epidemiolog, Voditeljici Ispostave Rab Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije na pomoći u organizaciji gostovanja čime smo istovremeno obilježili i Mjesec borbe protiv ovisnosti na Rabu.