EDUKATIVNA PREDSTAVA "BOCA ISTINE" U SREDNJOJ ŠKOLI "ANTUNA BARCA" CRIKVENICA

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Ministarstva zdravstva RH, 10.11.2022.g., održali smo edukativnu predstavu "Boca istine" u Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica.
Ukupno 46 učenika 3.a, 3.g i 3.e razreda pogledalo je našu edukativnu predstavu usmjerenu prevenciji zlouporabe alkohola među mladima, realiziranu u suradnji s RI TEATROM. Nakon predstave održana je i radionica „ALKOHOL I KRITIČKO MIŠLJENJE" pod vodstvom psihologinje Ivane Host, voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge "HEPATOS RIJEKA".