EDUKATIVNA PREDSTAVA „ŽIVOT S VAGOM“ U SREDNJOJ ŠKOLI „HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR“ NA KRKU

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Ministarstva zdravstva RH, a tijeku obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, 16.11.2022.g., odigrana je naša edukativna predstava, "ŽIVOT S VAGOM“, u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir u Krku.
 
Ukupno 40 učenika 3E, 3HTT, 3GA, 3GB, 3S, 3U i 4S razreda, uz pet profesora/ica i psihologinju pogledalo je našu predstavu usmjerenu prevenciji razvoja poremećaja u prehrani, realiziranu u suradnji s RI TEATROM.
 
Edukativne radionice vezane za tematiku održati će se u školi na satovima razrednika pod vodstvom Ivane Host, psihologinje Udruge Hepatos Rijeka, Voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge.