EDUKATIVNA PREDSTAVA "ŽIVOT S VAGOM" I RADIONICE NA RABU

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE NA OTOCIMA I U GORSKOM KOTARU" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, 15. i 16.05.2023., gostovali smo na Rabu.
 
15.05.2023. održane su dvije edukativne predstave "ŽIVOT S VAGOM" s ciljem prevencije razvoja poremećaja u prehrani među mladima. Prvu izvedbu predstave pogledalo je ukupno 89 učenika 7.a, 7.b, 7.c i 7.d razreda uz 4 profesorice Osnovne škole "Ivana Rabljanina" Rab, a na drugoj je izvedbi sudjelovalo ukupno 69 učenika 1.a, 1.b, 1.g, 2.b, 2.g. razreda Srednje škole "Markantuna de Dominisa" Rab uz 4 profesora škole
 
16.05.2023. održane su 2 radionice "Poremećaji prehrane, slika tijela i kritičko mišljenje"  za učenike Srednje škole "Markantuna de Dominisa" Rab, pod vodstvom psihologinje Ivane Host, voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge "HEPATOS RIJEKA".