4. i 5. PREDAVANJE U SKLOPU AKADEMIJE POSLOVNIH VJEŠTINA

Dana 26. i 27.1.2023. godine naša Voditeljica ureda, Ana Martinez di Monte Muros  sudjelovala je na četvrtom i petom on-line predavanju u sklopu Akademije poslovnih vještina:
 
 4/ Upravljanje ljudskim potencijalima
 
Svaki zaposlenik u organizaciji prolazi karijerni put. Na tom putu od employer brandinga, preko odabira zaposlenika, uvođenja u posao, razvoja karijere, motivacije i nagrađivanja, zadržavanja talenata, organizacijske kulture, sustava upravljanja kompetencijama, pa sve do odlaska ili završetka karijere, u svakom koraku susreću se s nekom od funkcija ljudskih potencijala.
 
Cilj ove radionice je da kroz rad na studijama slučaja i praktične zadatke polaznici steknu širu sliku i povećaju razinu znanja o osnovnim funkcijama upravljanja ljudskim potencijalima.
 
Predavač: Danijela Sobočanec, Erste banka
 
 5/ (Agilno) vođenje unutar organizacije
 
Živimo u svijetu čestih promjena. Ako žele opstati u takvom svijetu, organizacije i način vođenja u njima trebaju biti agilniji tj. spremni na promjene. Raditi na agilni način i biti agilan – u čemu je razlika? Koji su principi agilnog vođenja i koja je razlika u odnosu na tradicionalno vođenje? Što znači servant leadership i kakve karakteristike treba imati moderni leader? Kakve timove gradimo u agilnoj organizaciji i što su timske vrijednosti? Sve su to pitanja na koja ćemo odgovoriti kroz ovo predavanje i o kojima ćemo diskutirati s našim polaznicima.
 
Predavač: Gordana Svetličić, A1 Hrvatska