"ŽIVOT S VAGOM" ZA KORISNIKE UČENIČKIH DOMOVA PGŽ, UČENIKE 1. RIJEČKE HRVATSKE GIMNAZIJE

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE U UČENIČKIM DOMOVIMA" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 19.12.2022., u 19:00 h, odigrali smo predstavu "Život s vagom" za korisnike Učeničkih domova 1. riječke hrvatske gimnazije. 
 
Ukupno 22 korisnika Učeničkih domova PGŽ, učenika 1. riječke hrvatske gimnazije, pogledalo je našu edukativnu predstavu usmjerenu prevenciji razvoja poremećaja u prehrani „ŽIVOT S VAGOM" realiziranu u suradnji s RI TEATROM. 
Nakon održane predstave uslijedila je kratka rasprava o temi pod vodstvom Ivane Host, psihologinje udruge "HEPATOS RIJEKA", voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge.