"ŽIVOT S VAGOM" NA 8. HRVATSKOM KONGRESU O DEBLJINI

Kao što smo i najavljivali, Udruga "HEPATOS RIJEKA" sudjeluje na 8. hrvatskom kongresu o debljini koji se održava u Opatiji od 28. - 30.04. 2022.g, u organizaciji Hrvatskog društva za debljinu HLZ-a.
Udruga za vrijeme trajanja Kongresa na svojem štandu nudi zainreresiranima edukativni i promotivni materijal, a kao dio programa, 29.04,. u 19.00 h, za sudionike je izvedena i edukativna predstava za mlade naše udruge u suradnji s RI TEATROM - "ŽIVOT S VAGOM", na temu poremećaja u prehrani, a s ciljem prevencije istih.
Zahvaljujemo organizatorima na pozivu i mogućnosti sudjelovanja na cijenjenom skupu.