UDRUGA " HEPATOS RIJEKA " SUDJELOVALA U ON - LINE RADIONICI POPUNJAVANJA PRIJAVNIH OBRAZACA ZA VELIKE PROJEKTE ACTIVE CITIZENS FUNDA

Dana 07.04.2020. godine od 10 do 11,30 sati udruga "HEPATOS RIJEKA" sudjelovala je na 1. on-line radionici - "Popunjavanje prijavnih obrazaca" za Poziv za prijavu velikih projekata u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u organizaciji zaklada " Solidarna " i "Slagalica " te udruge "Smart" te CNVOS - krovne mreže slovenskih nevladinih organizacija.
 
Radionicu su vodili članovi tima Udruge SMART.
 
Obzirom na prilike i neprilike koje su nas zahvatile vezano uz pojavu virusa Covid 19, suočeni smo s novim načinima edukacija i prijava na dostupne natječaje za financiranje. Danas smo sudjelovali na drugoj on-line edukaciji i moramo pohvaliti tim Udruge Smart koji su se potrudili da imamo gotovo isti ugođaj kao i na njihovim radionicama "uživo".
 
Sudjelovali smo i u radu u manjim grupama. Dobili smo puno korisnih informacija, a sada je na svima nama da probamo sastaviti kvalitetnu prijavu!
 
Za one koji još ne znaju:
 
Poziv za financijsku podršku velikim projektima je osmišljen kako bi pružio financijsku podršku i podršku izgradnji kapaciteta hrvatskim OCD-ima koje djeluju u jednom (ili više) prioritetnih područja Programa
 
- Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost,
- Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog
identiteta,
- Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina,
- Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja,
- Okoliš i klimatske promjene.
 
i čiji će društveni utjecaj i organizacijski razvoj podržani sredstvima ovog Poziva doprinijeti najmanje jednom od očekivanih učinaka Programa u Hrvatskoj:
•Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
•Povećana podrška ljudskim pravima;
•Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman;
 
Podrška koja se pruža putem ovog Poziva usmjerena je na izgradnju organizacijskih i programskih kapaciteta hrvatskih OCD-a koje dijele zajedničke vrijednosti kako bi mogle odgovoriti na određeni društveni problem na sustavan i strateški način. To će se postići financiranjem projekata koji odgovaraju na prioritetna tematska područja Programa, a osmišljeni su tako da ih logika projekta i način upravljanja vode prema postizanju društvenog utjecaja. Stoga je ovaj Poziv namijenjen onim OCD-ima koje imaju dostatno razvijene upravljačke procese i sposobnost
razvoja složenih, višegodišnjih projektnih intervencija, kroz obuhvatan pristup određenom društvenom problemu ili potrebama određene ciljane skupine, s fokusom na ostvarenje društvenog utjecaja. U fazi razvoja projekta, fokus na društveni utjecaj znači da se u obzir uzima složenost čimbenika koji utječu na rješenje određenog društvenog problema ili učinaka građanskog djelovanja