UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" SUDJELOVALA NA SIMPOZIJU POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA HEPATITISA 2019.

12.07.2019., udruga "HEPATOS RIJEKA" sudjelovala je na simpoziju povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa 2019.g. Simpozij se održao na Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, u organizaciji Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH; Klinike za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević»; Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog društva za infektivne bolesti; Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ); Hrvatskog društva za bolesti jetre “Hepatos”, Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Znanstvenog centra izvrsnosti za imunologiju i cjepiva uz sljedeće teme i predavanja:
Tatjana Nemeth Blažić; HZJZ: Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj
Jelena Matuzović, HZZO: Liječenje hepatitisa C u Hrvatskoj
Tajana Filipec Kanižaj, KB MERKUR: Mikroeliminacija hepatitisa C u populaciji bolesnika s transplantiranom jetrom
Tatjana Reić, Hepatos, Hrvatsko društvo za bolesti jetre “Hepatos”: Europska perspektiva: gdje je Hrvatska?
Maja Erceg, HUHIV: Liječenje hepatitisa C - iskustva pacijenata
Kao i uvijek, bilo je interesantno i poučno uz mnoštvo novih spoznaja na temu virusnih hepatitisa.