UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" GOSTOVALA S "LUCIJINOM PRIČOM" U ISTOČNOM SARAJEVU

Kako smo i najavljivali, edukativna predstava usmjerena prevenciji rizičnih ponašanja među mladima "LUCIJINA PRIČA", udruge "HEPATOS RIJEKA" u suradnji s RI TEATROM, 08.05.2019. gostovala je u Istočnom Sarajevu. U suradnji s FORUM TEATROM i g. Vitomirom Mitrićem organizirane su dvije izvedbe predstave koje su se održale u 11.30 h i 14.00 h u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.
Na prvoj izvedbi su prisustvovali učenici osmih i devetih razreda osnovnih škola "Sveti Sava" Istočno Sarajevo i "Petar Petrović Njegoš" Istočna Ilidža. Na drugu izvedbu su došli učenici srednjoškolskih centara "28. juni" i "Istočna Ilidža".
Dvorana je bila popunjena, a reakcije su bile i više nego odlične. 
Zahvaljujemo svima na suradnji i pomoći u organizaciji.
Gostovanje udruge Hepatos Rijeka s predstavom Lucijina priča u Sarajevu financirano je od strane Gilead Sciences Europe Ltd.