SUDJELOVANJE NA SASTANKU POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE OVISNOSTI NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Dopredsjednik Udruge "HEPATOS RIJEKA", Renato Prnjak, sudjelovao je danas, kao član, na sastanku Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije. Sastanak se održao 27.06.2019.g. u 12.00 h u zgradi Županije, Adamićeva 10, uz prisustvo i ostalih članova iz različitih sektora djelatnosti i predsjedavanje gđe. Marine Medarić, zamjenice Župana Primorsko-goranke županije te uz sljedeći dnevni red:
1. Europsko izvješće o drogama za 2019.: trendovi i razvoj (EMCDDA) (Izvjestitelj: doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med, Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije)
2. Analiza stanja i trendovi zlouporabe droga na području Primorsko-goranske županije 2018./2019. godina (Izvjestitelji: članovi Povjerenstva za suzbijanje ovisnostiena području Primorsko-goranske 
županije iz svog djelokruga rada)
3. Razno
Udruga je po Dopredsjedniku Renatu Prnjaku izvjestila o svome radu na prevenciji zlouporabe droga kroz rad s mladima i to ponajviše kroz edukativne predstave "LUCIJINA PRIČA" usmjerene na prevenciju rizičnih ponašanja među mladima i "BOCA ISTINE" usmjerene prema prevenciji zlouporabe alkohola među mladima te izvjestila o radu na trećoj edukativnoj predstavi koja bi obuhvaćala ovisnost o internetu, kocki i obuhvatila temu vršnjačkog nasilja.