Sastanak s udrugama pacijenata u Ministarstvu zdravlja

Udruga "Hepatos Rijeka" sudjelovala je na sastanku s udrugama pacijenata koji je održan 16. svibnja u Ministarstvu zdravlja. Sastanak je sazvan u svrhu predstavljanja programa smanjenja liste čekanja. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 39 udruga pacijenata. Sastanak je otvorio ministar Rajko Ostojić. Naglasio je da od udruga ne očekuje podršku, već sugestije i prijedloge. Cjelokupni program smanjenja liste čekanja napravljen je na temelju višemjesečne analize i istraživanja angažiranih stručnjaka i sastanaka s udrugama.