Obilježavanje međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga

Udruga HEPATOS RIJEKA je 26.06.2012. , tradicionalnom suradnjom s Odsjekom za prevenciju ovisnosti Odjela za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, štandom na riječkom Korzu u vremenu od 10.00 - 14.00 sati, obilježila Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Tom je prilikom udruga predstavila svoj rad dijeljenjem edukativnog i promotivnog materijala te kondoma kao i informacija vezanih uz problematiku bolesti hepatitisa  i HIV/AIDS-a zainteresiranim građanima uz posebnu promociju mogućnosti besplatnog i anonimnog testiranja na hepatitis B,C i HIV u prostoru naše udruge u suradnji s NZJZ PGŽ.