ON-LINE INFORMATIVNA RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE ACF-CROATIA

Dana 31.03.2020. godine, s početkom u 10,00 h, udruga "HEPATOS RIJEKA" sudjelovala je na prvoj on-line informativnoj radionici za potencijalne prijavitelje na natječaj za Velike projekte u organizaciji ACTIVE CITIZENS FUND HRVATSKA.
 
Sudjelovalo je 60-tak pripadnika OCD-a iz cijele Hrvatske.
 
Poziv za financijsku podršku velikim projektima je osmišljen kako bi pružio financijsku podršku i podršku izgradnji kapaciteta hrvatskim OCD-ima koje djeluju u jednom (ili više) prioritetnih područja Programa:
  • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost,
  • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta,
  • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina,
  • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja,
  • Okoliš i klimatske promjene.
 
i čiji će društveni utjecaj i organizacijski razvoj podržani sredstvima ovog Poziva doprinijeti najmanje jednom od očekivanih učinaka Programa u Hrvatskoj:
  • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
  • Povećana podrška ljudskim pravima;
  • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.