"BOCA ISTINE" U OSNOVNOJ ŠKOLI "IVANA MAŽURANIĆA" NOVI VINODOLSKI

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Ministarstva zdravstva RH, 10.11.2022.g., izveli smo edukativnu predstavu "BOCA ISTINE", usmjerenu prevenciji zlouporabe alkohola među mladima, u Osnovnoj školi "Ivana Mažuranića", Novi Vinodolski.
Ukupno 60 učenika sedmih i osmih razreda škole pogledalo je našu edukativnu predstavu realiziranu u suradnji s RI TEATROM.
Nakon predstave održana je i radionica „ALKOHOL I KRITIČKO MIŠLJENJE" pod vodstvom psihologinje Ivane Host, voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge "HEPATOS RIJEKA".