"ŽIVOT S VAGOM" U UČENIČKOM DOMU KVARNER"

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE U UČENIČKIM DOMOVIMA" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 23.11.2022., u 20.30 h, gostovali smo u Učeničkom domu "Kvarner" u Rijeci.
 
Ukupno 35 učenika/ica i 2 stručnih suradnika Doma pogledali su našu edukativnu predstavu usmjerenu prevenciji razvoja poremećaja u prehrani „ŽIVOT S VAGOM" realiziranu u suradnji s RI TEATROM. Nakon održane predstave uslijedila je kratka rasprava o temi pod vodstvom Ivane Host, psihologinje udruge "HEPATOS RIJEKA", voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge.