UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" SUDJELOVALA NA RADIONICI "UVOD U UPRAVLJANJE VOLONTERSKIM PROGRAMOM"

Udruga "HEPATOS RIJEKA" sudjelovala je na dvodnevnoj radionici „Uvod u upravljanje volonterskim programom“ koja se održala u utorak i srijedu, 22 i 23 studenog, od 10:00 do 13:00 sati, na Cloud platformi Zoom. 
Radionicu su vodile Marta Hauser i Tamara Fabac iz udruge SMART
Cilj ove radionice bio je upoznati sudionice/ke s ključnim koracima u pripremi volonterskog programa u njihovoj organizaciji, u skladu s Ciklusom menadžmenta volonterskog programa i njegovim uključivanjem u organizacijski menadžment. Sudionicima je prezentiran zakonski okvir u Hrvatskoj vezan uz uključivanje volontera te sva potrebna dokumentacija koja je potreba za uspješno upravljanje volonterskim programom (opis volonterske pozicije, Ugovor o volontiranju i druga obavezna dokumentacija). Sudionice/ci su upoznati s primjerima dobre prakse u ovome području te su dobili primjere spomenute i druge dokumentacije kako bi uspješno uspostavili i upravljali volonterskim programom svoje organizacije.