UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" SUDJELOVALA NA ON-LINE EDUKACIJI O KOMUNIKACIJI NA DALJINU

Dana 15.10.2021. godine prisustvovali smo edukaciji koju je organizirao ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, mr. sc. Irena Stipešević Rakamarić , dr. med. spec. javnog zdravstva, uži spec. iz alkoholizma i drugih ovisnosti.
 
Edukaciju je održao izv. prof. dr. sc. Mario Konecki, koordinator Rektorskog zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije i voditelj Laboratorija za dizajn programskih sučelja, internetske servise i videoigre sa temama:
- Primjena umjetne inteligencije i virtualne stvarnosti u komunikaciji s korisnicima
- Osvrt na tehnologije budućnost poput virtualne stvarnosti i umjetne inteligencije s konkretnim pokaznim primjerima te na mogućnosti korištenja istih u poslovanju i drugim sferama života. 
- Edukacija o komunikaciji na daljinu
 
Tijekom izlaganja predstavljena je platforma za e-učenje koja je dostupna svim sudionicima i putem koje će svi sudionici moći putem prezentacijskih i video materijala steći uvid u mogućnosti komunikacije putem raznih online platformi, mogućnosti snimanja video sadržaja i sastanaka te prednosti pojedinih online komunikacijskih alata.