„ŽIVOT S VAGOM“ U UČENIČKOM DOMU LOVRAN

U sklopu programa "KAZALIŠNE PRIČE U UČENIČKIM DOMOVIMA" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 16.11.2022., u 20.30 h, gostovali smo u Učeničkom domu Lovran u Lovranu.
 
Ukupno 35 učenika/ica, 3 odgajateljice, psiholog i pedagoginja pogledali su našu edukativnu predstavu usmjerenu prevenciji razvoja poremećaja u prehrani „ŽIVOT S VAGOM" realiziranu u suradnji s RI TEATROM. Nakon održane predstave uslijedila je kratka rasprava o temi pod vodstvom Ivane Host, psihologinje udruge "HEPATOS RIJEKA", voditeljice Psihološkog savjetovališta udruge.