UDRUGA " HEPATOS RIJEKA " SUDJELOVALA U OBILJEŽAVANJU SVJETSKOG DANA BOLESNIKA 2020.

Udruga "HEPATOS RIJEKA" je 10. veljače 2020. godine, povodom obilježavanja Svjetskog dana bolesnika sudjelovala na godišnjem susretu Uprave KBC-a Rijeka i predstavnika udruga u zdravstvu koje djeluju na području Primorsko – goranske županije. Susret se održao u Zavodu za patologiju riječkog KBC-a, Krešimirova 42a, a prezentaciju aktivnosti i planova koji se odnose na kvalitetu zdravstvene skrbi cjelokupne društvene zajednice za predstavnike udruga održali su: prof. dr.sc. Davor Štimac – ravnatelj KBC-a Rijeka, i mr. sc. Asja Vlaković – Mika dr. med. – Predsjednica organizacijskog odbora za obilježavanje Svjetskog dana bolesnika te Biljana Stanković, dipl.soc. radnica, koordinatorica volontera programa KBC-a.
Nakon prezentacija, uslijedila je i diskusija s predstavnicima OCD-a s prijedlozima za poboljšanje suradnje i brige o bolesnicima. Predstavljeni su i dobri modeli suradnje, između ostalog, i KBC-a Rijeka i naše udruge na šta smo izuzetno ponosni.
Zahvaljujemo organizatorima i prof.dr.sc. Davoru Štimcu na pozivu i suradnji u radu.