UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" OBILJEŽIT ĆE SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2019.

Prva Svjetska zdravstvena skupština koju je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija održana je 1948. godine. Odlukom skupštine 7. travnja određen je za Svjetski dan zdravlja i počeo se slaviti od 1950. godine.
Već tradicionalno, i udruga "HEPATOS RIJEKA" sudjelovati će aktivnostima u obilježavanju ovog važnog datuma i to sa više aktivnosti.
 
04.04.2019.g. - četvrtak - od 13.00 h - 15.00 h u Centru za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na hepatitis B, C i HIV udruge "HEPATOS RIJEKA" , Blaža Polića 2/III, Rijeka, održati će se akcija dobrovoljnog, besplatnog i anonimnog savjetovanja sa specijalistom epidemiologom i testiranja na hepatitis B, C i HIV za zainteresirane građane u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Odjelima epidemiologije i mikrobiologije
 
06./07.04. 2019. - subota/ nedjelja - od 21.00 h - 24.00 h bit će organiziran noćni outreach obilazak Korza i kafića u centru grada, popularnih mjesta okupljanja mladih, gdje ćemo u suradnji s CroMSIC-om Rijeka i njihovim volonterima, zainteresiranima nuditi besplatne kondome i naše edukativne materijale uz informacije o našoj udruzi te aktivnostim i uslugama koje nudimo.
 
09.04.2019.g. - utorak - 12.00 h - u suradnji s Policijskom upravom Primorsko-goranskom, Odjelom za prevenciju, u prostoru Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta na području Grada Rijeka, organizirat ćemo izvedbu naše edukativne predstave "LUCIJINA PRIČA", u suradnji s RI TEATROM, usmjerene prevenciji rizičnih ponašanja među mladima za učenike Građevinske tehničke škole Rijeka.