TERENSKA AKCIJA TESTIRANJA ZA STUDENTE SVEUČILIŠTA U RIJECI

Kako je i najavljeno, udruga "HEPATOS RIJEKA" u suradnji s udrugom studenata medicine CroMSIC Rijeka, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odjelima epidemiologije i mikrobiologije te studentskom ambulantom Sveučilišta u Rijeci i dr. Turčić, održala je 10.02.2020. terensku akciju dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na hepatitis B, C i HIV za studente Sveučilišta u Rijeci. 
Akcija se održala od 13.00 - 15.00 h u studentskoj ambulanti na Kampusu Sveučilišta uz odličan odaziv studenata.
Zahvaljujemo svim suradnicima na suorganizaciji i suradnji.