PREDSTAVA "LUCIJINA PRIČA" ZA ŠTIĆENIKE DOMA ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Danas, 20.03.2019. g., u 14.30 h, u prostoru RI TEATRA, Kalvarija 8, Rijeka, izvedena je naša edukativna predstava "LUCIJINA PRIČA" usmjerena prevenciji rizičnih ponašanja među mladima za štićenike Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i štićenike Poludnevnih boravaka Doma za odgoj djece i mladeži po Osnovnim riječkim školama, kao i za njihove odgajatelje. Zahvaljujemo ravnateljici Dini Šverko na iskazanom interesu i potpori kao i Dunji Osojnak Marinović na velikoj pomoći pri organizaciji. Po reakcijama i komentarima prisutnih znamo da su se zabavili, uživali i puno toga naučili. Nadamo se i daljnjoj uspješnoj suradnji.