ON-LINE IZVEDBE PREDSTAVE "LUCIJINA PRIČA" I RADIONICE ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE "AMBROZA HARAČIĆA" MALI LOŠINJ (CRES I MALI LOŠINJ) I SREDNJE ŠKOLE DELNICE

U sklopu projekta "LUCIJINA PRIČA U RURALNIM PODRUČJIMA" udruge "HEPATOS RIJEKA", podržanog od strane Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji koja nije dozvolila realizaciju osmišljenih aktivnosti uživo, a kako bi sve bilo u skladu sa trenutnim epidemiološkim smjernicama, uspješno smo se prilagodili i on - line izvedbe predstave "LUCIJINA PRIČA" udruge "HEPATOS RIJEKA" u suradnji s RI TEATROM i edukativne radionice za učenike i profesore Srednje škole "Ambroza Haračića" Mali Lošinj (Podružnica Cres i Mali Lošinj) te Srednje škole Delnice: i to kako slijedi:
Delnice - 23.11.2021. - sudjelovalo 19 učenika 4.a i 4.b razreda te profesorica Ivana Lorković - Pintač.
Cres - 14. i 20.12.2021.- sudjelovalo 32 učenika 1.gc, 3.gc i 4.gc razreda uz 3 profesorice
Mali Lošinj - više izvedbi od 10. - 17.12.2021. - sudjelovalo 132 učenika iz 9 odjeljenja te 9 profesora škole.
Povratno smo dobili i više nego odlične reakcije.