"HEPATOS RIJEKA" NA SVEČANOJ DODJELI UGOVORA U SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Dana 15.12.2021., u 13.30 h, u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, prisustvovali smo svečanoj dodjeli ugovora za projekte usmjerene mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021.g., među kojima je sufinanciran i naš projekt "KAZALIŠNE PRIČE U UČENIČKIM DOMOVIMA". 
Ugovore je uručila državna tajnica za demografiju i mlade gđa Željka Josić.