EDUKACIJSKA RADIONICA SAVJETOVANJE I TESTIRANJE NA HIV, VIRUSNE HEPATITISE I SPB - NOVOSTI, EVALUACIJA, MOGUĆNOSTI

Udruga "HEPATOS RIJEKA", s našim suradnicima, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, Odjelom epidemiologije, sudjelovala je u Zagrebu, 18.11.2019.g. , u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na edukacijskoj radionici: "Savjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i SPB – novosti, evaluacija, mogućnosti".
U suradnji s dr.sc.Danijelom Lakošeljac, dr.med., spec.epidemiolog i Tanjom Staraj - Bajčić, dr.med., spec.epidemiolog prezentirali su se rezultati rada riječkog VCT-a i devetogodišnjeg testiranja u prostoru udruge "HEPATOS RIJEKA".
Radionica je imala sljedeći dnevni red i teme:
Moderatori: Tatjana Nemeth Blažić, Mirjana Lana Kosanović Ličina
UVOD, INFORMIRANJE SUDIONIKA O AKTIVNOSTIMA U EU
10.00 Dobrodošlica i uvod
10.10 HIV i SPB u Europi – EuroGASP sastanak, sastanak koordinacijskog povjerenstva za SPB u EU - Tatjana Nemeth Blažić (HZJZ) (10')
10.20 Studijski posjet u Publich Health England: spolno i reproduktivno zdravlje - Tatjana Nemeth Blažić (HZJZ) (10')
ISTRAŽIVANJA
10.30 Stigma siromaštva jača je od one seksualne radnice – rezultat i istraživanja o stavovima u javnosti o seksualnom radu, seksualnim radnicma i klijentima – Iva Jovović (LET) (15')
10.45 Longitudinalna analiza povezanosti uporabe pornografije i rizičnih seksualnih ponašanja među srednjoškolcima - Goran Koletić (Filozofski fakultet) (15')
EVALUACIJA RADA CST-a - CENTARA ZA SAVJETOVANJE I TESTIRANJE
11.00 Pregled godišnjeg izvještaja rada Centara – Tatjana Nemeth Blažić (HZJZ), Mirjana Lana Kosanović Ličina (ZZJZ A. Štampar) (10')
11.10 Glavna postignuća, prepreke, izazovi i akcije – prezentacije rada savjetovališta/Centara/testiranja
12.45 Rezultati testiranja na hepatitis B i C u zatvorima; Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje u zatvorima – izazovi i mogućnosti – Rade Novičić, Zvonimir Penić - (Uprava za zatvorski sustav i probaciju) (15')
13.00 Rasprava
13.15 Pauza
PROJEKTI, EDUKACIJE – NOVOSTI
13.45 Euro-GASP – novosti, Blaženka Hunjak (HZJZ) (10')
INTEGRATE – novosti - Tatjana Nemeth Blažić (HZJZ), Iva Jovović (LET), Maja Erceg (HUHIV), Zoran Dominković (Iskorak) (10')
14.10 Radionica MOVE: osnovne činjenice - Josipa Lovorka Andreić (HZJZ) (10')
14.20 Iskustva s MOVE edukacije i mogućnosti primjene u CST – Petra Smoljo (HZJZ) (10')
EDUKATIVNO PROMOTIVNE AKTIVNOSTI - NOVOSTI
14.30 Svjetski dan AIDS-a, kampanja za prevenciju HIV-a i SPB & zaštita spolnog zdravlja 2019. – Arian Dišković, Tomislav Beganović (HUHIV) (15')
NOVOSTI IZ LIJEČENJA I SKRBI OBOLJELIH OD INFEKCIJE HIV-om i SPB i PrEP PROGRAMA
14.45 Liječenje i skrb oboljelih od infekcije HIV-om i PrEP program u Hrvatskoj - gdje smo? – Josip Begovac (Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“) (15')
15.00 PrEP program u Hrvatskoj - gdje smo? – Šime Zekan (Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“) (15')
15.15 Oralne manifestacije spolno prenosivih bolesti – Ivan Alajbeg (Stomatološki fakultet) (15')
15.30 Rasprava, zaključci
16.00 Evaluacija
Kao i uvijek, bilo je vrlo interesantno i korisno uz puno novih informacija.