RADIONICA “ HIV SAVJETOVANJE I TESTIRANJE “ - – edukacija za savjetnike u centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje

Dana 18.09.2017., od 08.30 do 17.00 sati, u edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 12, udruga ''HEPATOS RIJEKA'' prisustvovala je radionici ''HIV savjetovanje i testiranje'' – edukacija za savjetnike u centrima za dobrovoljno savjetovanje i testiranje, organiziranoj od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA HEPATITISA 2017. U SURADNJI SA ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Dana 28.07.2017. u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije akcijom dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na hepatitis C za zainteresirane građane obilježili smo i u ovoj županiji svjetski dan hepatitisa. Akcija se odvijala od 7:30 do 14:30 sati u prostoru Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije uz lijep odaziv građana.

SIMPOZIJ O VIRUSNM HEPATITISIMA NA KLINICI ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"

Dana 28.07.2017. udruga "HEPATOS RIJEKA" prisistvovala je Simpoziju o virusnim hepatitisima na Klinici na infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u organizaciji Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH, Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, European Liver Patients Association (ELPA), Hrvatskog društva za bolesti jetre HEPATOS i Hrvatske udruge za borbu proti HIV-a i virusnog Hepatitis (HUHIV).

ŠTAND I AKCIJA TESTIRANJA NA HEPATITIS B i C U PROSTORU UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA HEPATITISA 2017.

U sklopu svojih aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa 2017., udruga "HEPATOS RIJEKA" dana 27.07.2017. od 11.00 - 13.00 h imala je svoj štand ispred studentskog restorana INDEX na Brajdi na kojem su zainteresirani građani mogli dobiti edukativne i promotivne materijale udruge te kondome uz poziv na provjeru svoga hepatitis statusa putem testiranja u našoj udruzi.

PRESS KONFERENCIJA POVODOM SVJETSKOG DANA HEPATITISA 2017.

U petak 21.07.2017. g u 12.00 h u prostoru Nastavnog zavoda za javno zdravsto Primorsko-goranske županije organizirana je tiskovna konferencija povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa 2017. s ciljem predstavljanja aktivnosti koje će se provoditi ove godine kako bi se obilježio ovaj datum te predstavljanje aktualne situacije s virusnim hepatitisima , mogućnostima liječenja te prevencije.

OBILJEŽAVAMO SVJETSKI DAN HEPATITISA U SURADNJI SA ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

28.07. u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije obilježit ćemo Svjetski dan hepatitisa terenskom akcijom testiranja brzim testerima. Naime, na taj dan, moći će dobiti savjetovanje i testiranje na hepatitis C svi zainteresirani građani od 7:30 do 14:30 h u prostoru Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije - 2. kat, soba br. 5.

Pages

Subscribe to Udruga Hepatos Rijeka RSS