UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" SUDJELOVALA U FOKUS GRUPI VEZANO UZ RUTINSKA SAVJETOVANJA I TESTIRANJA NA VIRUSNE HEPATITISE B, C TE HIV

Udruga "HEPATOS RIJEKA", u ponedjeljak, 11.10.2021.g., od 10.00 do 12.00 h, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za suzbijanje zlouporabe droga, sudjelovala je u provedbi fokus grupe vezano uz rutinska dijagnostička testiranja na virusne hepatitise i HIV uz savjetovanje. Kao što je najavljeno, provedba fokus grupa odvijala se u online formatu, a u ime udruge sudjelovala je Ana Martinez di Monte Muros.