UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" SUDJELOVALA NA VIRTUALNOJ KONFERENCIJI "IZAZOVI PRUŽANJA ZDRAVSTVENO - SOCIJALNIH USLUGA RANJIVIM SKUPINAMA NAŠEG DRUŠTVA"

Dana 07.07.2021.g., od 9,30 do 13,30 h, sudjelovali smo na virtualnoj konferenciji „Izazovi pružanja zdravstveno-socijalnih usluga ranjivim skupinama našeg društva“ u organizaciji Grada Rijeke i Udruge Terra Rijeka. Konferencija je održana u sklopu projekta "MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina".
 
Pozdravnu riječ uputile su Karla Mušković, dr.med, Grad Rijeka, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i predsjednica Udruge Terra, Ilinka Serdarević, dr.med, psihoterapeutkinja.
 
Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med., sa Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju pri Klinici za psihijatriju KBC Rijeka, održala je predavanje "Izazovi u radu pružanja zdravstveno-socijalnih usluga djeci i mladima".
 
Zrinka Rička-Žauhar, univ.spec.psych., psihoterapeutkinja, Privatna psihološka praksa Zrinka Rička-Žauhar, održala je predavanje "Izazovi psihoterapijskog rada s djecom i mladima".
 
Nakon toga je Miljenka Mikulec, dipl. soc. pedagog, CZSS Rijeka, Odjel za zaštitu i tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju održala je predavanje Prikaz stanja pružanja socijalnih usluga prema djeci i mladima u sustavu socijalne skrbi.
 
Nakon predavanja stručnjaka uslijedila je rasprava o zdravstvenim i socijalnim uslugama za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi.
 
Nakon prvog dijela konferencije koji je bio posvećen djeci i mladima, nastavljen je drugi dio konferencije posvećen osobama koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu.
 
Prije rasprave Karla Mušković, Grad Rijeka, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb održala je predavanje "Prikaz stanja usluga za osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu".
 
Moderator konferencije bio je Nikola Serdarević, mag.psych.
 
Završno je održana rasprava i doneseni su zaključci konferencije. Jedan od najvažnijih zaključaka je što veća međusobna suradnja i umrežavanje svih dionika koji rade s ranjivim skupinama društva.