UDRUGA "HEPATOS RIJEKA" OBILJEŽILA SVJETSKI DAN PROTIV ZLOUPORABE DROGA I NEZAKONITOG PROMETA DROGAMA

Dana 26.06.2023. g., posjetom riječkoj ordinaciji opće medicine dr. Leonarda Bressana, dr. med., predsjednika Nadzornog odbora KOHOM-a (Koordinacija hrvatske obiteljske medicine), obilježili smo Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.
Poštovanom dr. Bressanu odnijeli smo naše promotivne i edukativne materijale za daljnju distribuciju zainteresiranim pacijentima, plakat Savjetovališta udruge za dobrovoljno, besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje na hepatitis B, C I HIV, te dogovorili daljnju suradnju na dobrobit zajedničkih pacijenata odnosno, korisnika.